لینک های مفید  
  نمایش عملیات امداد و نجات  

  گزارش آب و هوای گراش  
  دکه مطبوعات  

  برنامه 5 ساله جمعیت هلال احمر  

 

برنامه 5 ساله جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
ردیف
حوزه اولویتی
اهداف راهبردی
برنامه های اهداف راهبردی
1
گسترش صلح و دوستی و تفاهم با استفداه از دیپلماسی بشردوستانه
ترویج اخلاق، فرهنگ و ارزش های بشردوستانه در جامعه
*افزایش مشارکت اجتماعی ، ملی و بین المللی در اقدامات بشردوستانه ( فعلی جدید)
*گسترش ، ترویج و اشاعه مفاهیم و ارزش های بشردوستانه، اصول هفتگانه و فرهنگ عدم خشونت ( فعلی )
*تقویت دیپلماسی بشردوستانه و مدافعه گری از اقشار آسیب پذیر در سطح ملی و بین المللی ( فعلی- توسعه ای)
 
توسعه و اشاعه مفاهیم و مقررات حقوق بین المللی بشردوستانه
*تدوین و کسترش راهبردها و چارچوب های ملی حقوق بین المللی بشردوستانه و نقش آن در حوزه های زیربط
*آموزش ، ترویج حقوق بین الملل بشردوستانه در سطح جامعه
2
کمک به ایجاد جامعه تاب آور ، کاهش خطر و پاسخگویی موثر به حوادث و سوانح
تقویت ظرفیتها و توانمندسازی افراد و جوامع محلی برای کاهش خطر حوادث و سوانح از طریق ارتقاء آموزش های همگانی هدفمند و اثربخش
*ارتقاء فرهنگ خود امدادی با ترویج فعالیتهای آموزشی برای مخاطبین و باور و رفتار اجتماعی
*ارتقاء فرهنگ تاب آوری
*استقرار نظام یادگیری و تحقق سازمان یادگیرنده
*شناسایی نیازهای جامعه و ارتقاء دانش و مهارت فردی و گروهی جوامع محلی
* توسعه و تقویت شبکه های دسترسی جامعه ( خانه های هلال ) و تواتمندسازی جوامع محلی سنتی بر این شبکه ها
ارتقاء سطح آمادگی سازمانی و عملیاتی جمعیت برای پاسخگویی کارآمد به حوادث و سوانح بر اساس نیازها و اولویتهای جامعه آسیب پذیر
*ارتقاء پوشش خدمات امداد و نجات ( شامل سازماندهی شبکه سازی- شبکه ذخیره تقویت توسعه زیرساختها و تجهیزات )
* توانمندسازی سرمایه های انسانی:
1- پرسنل2- داوطلبان)جذب و آموزش ، نگهداری تعداد- میزان مشارکت) حضور در برنامه ها ( ماندگاری ) حفظ و نگهداری))
*ارتقاء درک و شناخت خطرپذیری در برابر حوادث:
1- هم افزایی برون بخشی ( ملی و بین المللی )
2- هم افزایی درون بخشی )
*پاسخگویی موثر و کارآمد به حوادث و سوانح بر اساس نیازها و اولویت های جامعه آسیب پذیر) راه اندازی تیمهای هشدار سریع- ساماندهی تیم های عملیاتی راه اندازی تیم های واکنش سریع بروز رسانی و تدوین دستورالعمل ها و پروتکل )
توسعه و ترویج مفاهیم اساسی تاب آوری و کاربرد آن به شکل چند بخشی در برنامه ها و فعالیتهای مرتبط جمعیت
*ارتقاء سطح تاب آوری سازمانی
*ایجاد تعهد سازمانی در اجرایی شدن و کاربرد مفاهیم تاب آوری در برنامه ها و فعالیتهای جمعیت
3
کمک به تامین زندگی سالم و ایمن و ترویج حفظ محیط زیست
کمک به ارتقاء سطح بهداشت جامعه و حفظ محیط زیست با رویکرد پیشگیری و توجه خاص به گروههای آسیب پذیر
*کمک به امر کاهش بیماری های واگیر و غیرواگیر در سطح جامعه و گروههای هدف
*مشارکت در برنامه های خدمات سلامت ( ملی و بین المللی )
*هوشیارسازی و مشارکت جویی اجتماعی در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی
کمک به توسعه و ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و توانبخشی با اولویت آسیب پذیرترین افراد
*استانداردسازی ، ارتقاء بهره وری و کیفیت خدمات مراکز سلامت
*کمک به ارتقاء سطح پوشش و دسترسی نیازمندان به خدمان سلامت ( در سطوح ملی و بین المللی)
*طراحی و اجرای نظام مدیریت عملکرد
4
ترویج و گسترش مشارکت اجتماعی در فعالیتهای بشردوستانه با تقویت نقش جوانان و داوطلبان
ترویج خدمات داوطلبانه در جامعه و توسعه و تقویت فعالیتها و منابع داوطلبانه و پشتیبانی وظرفیت سازی سازمانهای غیردولتی و مردم نهاد برای خدمات بشردوستانه
*ترویج و گسترش فرهنگ داوطلبی
*تقویت و ارتقای مشارکتهای مردمی و تامین منابع داوطلبانه در راستای اهداف و خدمات بشردوستانه
*تسهیل گری و کمک به ساماندهی در راستای توانمندسازی و افزایش بهره وری سازمانهای مردم نهاد در انجام فعالیتهای بشردوستانه
کمک به ارتقاء مسئولیت و نقش آفرینی جوانان در فعالیتهای اجتماعی و بشردوستانه از طریق افزایش انگیزه و مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها و آموزش و توانمندسازی آنها
*ساماندهی نظام جذب ، حفظ و نگهداری جوانان
*توانمندسازی جوانان عضو و داوطلب جمعیت
*توسعه فعالیتهای فرهنگی ، اجتماعی و بشردوستانه با محوریت حضور نوجوانان جمعیت
*گسترش نقش جوانان در امور مدیریتی ، تصمیم سازی و تصمیم گیری
 
  گالری تصاویر  
برگزاری همایش نکوداشت خدمات داوطلبانه درگراش برگزاری مراسم اختتامیه کلاسهای مهد قرآن شکوفه های جمعیت هلال احمر گراش غبارروبی و عطرافشانی قبور شهدا توسط کارکنان جمعیت هلال احمر گراش جشن نیمه شعبان و روز معلم درمرکز امور جوانان جمعیت هلال احمر گراش برگزار شد. ایستگاه قهرمانی پرسپولیسی‌ها در پارک شهر

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
كميته بين‌المللي صليب سرخ
فدراسيون بين‌المللي صليب‌سرخ و هلال‌احمر
آخرین زمین لرزه‌های کشور
سازمان امدادونجات
صنایع نساجی هلال ایران
سایت گریشنا
خادم خانواده آماده در مخاطرات
سازمان جوانان
جمعیت هلال احمر استان فارس
مرکز پزشکی حج و زیارت
بیمارستان ایرانیان دبی
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به جمعیت هلال احمر شهرستان گراش می باشد