لینک های مفید  
  نمایش عملیات امداد و نجات  

  گزارش آب و هوای گراش  
  دکه مطبوعات  

  برنامه 5 ساله جمعیت هلال احمر  

 

برنامه 5 ساله جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
ردیف
حوزه اولویتی
اهداف راهبردی
برنامه های اهداف راهبردی
1
گسترش صلح و دوستی و تفاهم با استفداه از دیپلماسی بشردوستانه
ترویج اخلاق، فرهنگ و ارزش های بشردوستانه در جامعه
*افزایش مشارکت اجتماعی ، ملی و بین المللی در اقدامات بشردوستانه ( فعلی جدید)
*گسترش ، ترویج و اشاعه مفاهیم و ارزش های بشردوستانه، اصول هفتگانه و فرهنگ عدم خشونت ( فعلی )
*تقویت دیپلماسی بشردوستانه و مدافعه گری از اقشار آسیب پذیر در سطح ملی و بین المللی ( فعلی- توسعه ای)
 
توسعه و اشاعه مفاهیم و مقررات حقوق بین المللی بشردوستانه
*تدوین و کسترش راهبردها و چارچوب های ملی حقوق بین المللی بشردوستانه و نقش آن در حوزه های زیربط
*آموزش ، ترویج حقوق بین الملل بشردوستانه در سطح جامعه
2
کمک به ایجاد جامعه تاب آور ، کاهش خطر و پاسخگویی موثر به حوادث و سوانح
تقویت ظرفیتها و توانمندسازی افراد و جوامع محلی برای کاهش خطر حوادث و سوانح از طریق ارتقاء آموزش های همگانی هدفمند و اثربخش
*ارتقاء فرهنگ خود امدادی با ترویج فعالیتهای آموزشی برای مخاطبین و باور و رفتار اجتماعی
*ارتقاء فرهنگ تاب آوری
*استقرار نظام یادگیری و تحقق سازمان یادگیرنده
*شناسایی نیازهای جامعه و ارتقاء دانش و مهارت فردی و گروهی جوامع محلی
* توسعه و تقویت شبکه های دسترسی جامعه ( خانه های هلال ) و تواتمندسازی جوامع محلی سنتی بر این شبکه ها
ارتقاء سطح آمادگی سازمانی و عملیاتی جمعیت برای پاسخگویی کارآمد به حوادث و سوانح بر اساس نیازها و اولویتهای جامعه آسیب پذیر
*ارتقاء پوشش خدمات امداد و نجات ( شامل سازماندهی شبکه سازی- شبکه ذخیره تقویت توسعه زیرساختها و تجهیزات )
* توانمندسازی سرمایه های انسانی:
1- پرسنل2- داوطلبان)جذب و آموزش ، نگهداری تعداد- میزان مشارکت) حضور در برنامه ها ( ماندگاری ) حفظ و نگهداری))
*ارتقاء درک و شناخت خطرپذیری در برابر حوادث:
1- هم افزایی برون بخشی ( ملی و بین المللی )
2- هم افزایی درون بخشی )
*پاسخگویی موثر و کارآمد به حوادث و سوانح بر اساس نیازها و اولویت های جامعه آسیب پذیر) راه اندازی تیمهای هشدار سریع- ساماندهی تیم های عملیاتی راه اندازی تیم های واکنش سریع بروز رسانی و تدوین دستورالعمل ها و پروتکل )
توسعه و ترویج مفاهیم اساسی تاب آوری و کاربرد آن به شکل چند بخشی در برنامه ها و فعالیتهای مرتبط جمعیت
*ارتقاء سطح تاب آوری سازمانی
*ایجاد تعهد سازمانی در اجرایی شدن و کاربرد مفاهیم تاب آوری در برنامه ها و فعالیتهای جمعیت
3
کمک به تامین زندگی سالم و ایمن و ترویج حفظ محیط زیست
کمک به ارتقاء سطح بهداشت جامعه و حفظ محیط زیست با رویکرد پیشگیری و توجه خاص به گروههای آسیب پذیر
*کمک به امر کاهش بیماری های واگیر و غیرواگیر در سطح جامعه و گروههای هدف
*مشارکت در برنامه های خدمات سلامت ( ملی و بین المللی )
*هوشیارسازی و مشارکت جویی اجتماعی در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی
کمک به توسعه و ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و توانبخشی با اولویت آسیب پذیرترین افراد
*استانداردسازی ، ارتقاء بهره وری و کیفیت خدمات مراکز سلامت
*کمک به ارتقاء سطح پوشش و دسترسی نیازمندان به خدمان سلامت ( در سطوح ملی و بین المللی)
*طراحی و اجرای نظام مدیریت عملکرد
4
ترویج و گسترش مشارکت اجتماعی در فعالیتهای بشردوستانه با تقویت نقش جوانان و داوطلبان
ترویج خدمات داوطلبانه در جامعه و توسعه و تقویت فعالیتها و منابع داوطلبانه و پشتیبانی وظرفیت سازی سازمانهای غیردولتی و مردم نهاد برای خدمات بشردوستانه
*ترویج و گسترش فرهنگ داوطلبی
*تقویت و ارتقای مشارکتهای مردمی و تامین منابع داوطلبانه در راستای اهداف و خدمات بشردوستانه
*تسهیل گری و کمک به ساماندهی در راستای توانمندسازی و افزایش بهره وری سازمانهای مردم نهاد در انجام فعالیتهای بشردوستانه
کمک به ارتقاء مسئولیت و نقش آفرینی جوانان در فعالیتهای اجتماعی و بشردوستانه از طریق افزایش انگیزه و مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها و آموزش و توانمندسازی آنها
*ساماندهی نظام جذب ، حفظ و نگهداری جوانان
*توانمندسازی جوانان عضو و داوطلب جمعیت
*توسعه فعالیتهای فرهنگی ، اجتماعی و بشردوستانه با محوریت حضور نوجوانان جمعیت
*گسترش نقش جوانان در امور مدیریتی ، تصمیم سازی و تصمیم گیری
 
  گالری تصاویر  
برگزاری همایش نکوداشت خدمات داوطلبانه درگراش غبارروبی و عطرافشانی قبور شهدا توسط کارکنان جمعیت هلال احمر گراش جشن نیمه شعبان و روز معلم درمرکز امور جوانان جمعیت هلال احمر گراش برگزار شد. ایستگاه قهرمانی پرسپولیسی‌ها در پارک شهر جشن عید سعید مبعث در جمعیت هلال احمر گراش برگزار شد.

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
كميته بين‌المللي صليب سرخ
فدراسيون بين‌المللي صليب‌سرخ و هلال‌احمر
آخرین زمین لرزه‌های کشور
سازمان امدادونجات
صنایع نساجی هلال ایران
سایت گریشنا
خادم خانواده آماده در مخاطرات
سازمان جوانان
جمعیت هلال احمر استان فارس
مرکز پزشکی حج و زیارت
بیمارستان ایرانیان دبی
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به جمعیت هلال احمر شهرستان گراش می باشد