جمعیت هلال احمر استان فارس

 

ورود به سامانه آموزش تخصصی

  

  اطلاعیه ها  
دانلود فایل کتاب سلام بر ابراهیم
قدردانی جناب آقای مددی از همکاران
پیام تسلیت به جناب آقای تجلی (معاون محترم امور جوانان جمعیت هلال احمر فارس) 97/06/10
پیام تسلیت به جناب آقای مددی (همکار محترم بازنشسته شعبه شیراز) 97/06/10
پیام تسلیت به سرکار خانم جاماسب (همکار محترم جمعیت استان) 97/06/04
آرشیو
  خزانه داري  

 

خزانه داري
خزانه دار و عامل ذيحساب (رئيس امور مالي )(استانهاي درجه يك و دو)
نام و نام خانوادگي :افشين پور               مدرك : ليسانس حسابداري              سابقه : 5 سال
خزانه دار و عامل ذيحساب زير نظر خزانه دار كل و ذيحساب جمعيت انجام وظيفه نموده و عهده دار وظايف زير مي باشد:
-مطالعه و آگاهي كافي از قوانين و مقررات مالي و معاملاتي جمعيت هلال احمر
- برنامه ريزي و نظارت بر حسن انجام عمليات مالي جمعيت استان و شعب مربوطه
- بر آورد بودجه و امكانات مورد نياز جمعيت استان و شعب مربوط و اعلام به مراجع ذيصلاح و پيگيري جهت تامين آن
- برنامه ريزي و نظارت بر درخواست و تخصيص اعتبارات به شعب زير بط و عملكرد آن با توجه به بودجه مصوب
- برنامه ريزي و اهتمام جهت تامين در آمدهاي مورد نياز از منابع ذيربط و ايجاد در آمدهاي جديد براي جمعيت استان و شعب ذيربط بر اساس مقررات
- حصول اطمينان از تامين اعتبارات اسناد هزينه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط
- برنامه ريزي و نظارت بر تهيه و تنظيم دفاتر و بهنگام نگهداري حسابها مطابق آئين نامه هاي مالي و محاسباتي جمعيت
-نظارت بر تنظيم ترازنامه از نتايج عملكرد مالي جمعيت استان و شعب و ارائه به مراجع ذيصلاح
-حصول اطمينان از تامين اعتبارات اسناد هزينه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط
- برنامه ريزي و نظارت بر تهيه و تنظيم دفاتر و بهنگام نگهداري حسابها مطابق آئين نامه هاي مالي و محاسباتي جمعيت
- نظارت بر تنظيم ترازنامه از نتايج عملكرد مالي جمعيت استان و شعب و ارائه به مراجع ذيصلاح
- حصول اطمينان از رسيدگي دقيق و تطبيق اسناد و مدارك هزينه ها با قوانين و مقررات و دستورالعملها
-نظارت بر حسن انجام دريافت و پرداخت ها بر اساس اسناد و مدارك معتبر و نگهداري صحيح وجوه اوراق بهادار
-برنامه ريزي و نظارت بر حسابداري اموال و اجناس و حصول اطمينان از ثبت و نگهداري صحيح اموال جمعيت استان و شعب مطابق مقررات
- امضا اسناد تعهد آور از قبيل چك ، سفته و اوراق بهادار در چارچوب مقررات
- حصول اطمينان از انجام عمليات مالي و نگهداري اسناد حسابها مطابق مقررات و ضوابط جمعيت و پاسخگويي بعنوان عامل ذيحساب
-نظارت بر تهيه گزارشات مالي و دوره اي و موردي از نتايج فعاليتهاي جمعيت استان و ارائه به مراجع ذيصلاح
- مشاركت در تهيه و تدوين آئين نامه ها و دستورالعملهاي مالي براي جمعيت استان و شعب در حدود اختيارات بر اساس مقررات و نظارت بر حسن اجراي آن
-ارزيابي عملكرد كاركنان تحت نظر و ارائه راهنمائيهاي لازم جهت بهبود اقدامات و فعاليتها
- برنامه ريزي و تشويق كاركنان جهت شركت در دوره هاي آموزشي و ارتقا دانش شغلي و مهارتهاي شغلي
- انجام ساير امور محوله در چار چوب
 
كارشناس بودجه و اعتبارات
1-      تلاش در جهت كسب آگاهي كامل از قوانين و مقررات مالي و محاسباتي ، اهداف و خط مشي اجرائي جمعيت
2-      نظارت بر گردآوري آمار و اطلاعات مربوط به نيازها ، درآمدها و عملكرد بودجه استان
3-      برآورد ، تهيه و پيشنهاد بودجه هاي جاري و تملك مورد نياز تحت نظر خزانه دار و عامل ذيحساب و با هماهنگي مسئولين ذيربط و پي گيري جهت تامين آن در چار چوب ضوابط و مقررات
4-      توزيع و تشريح به موقع دستورالعمل بودجه و ارائه راهنمايي هاي لازم مسئولين مالي شعب جهت تكميل اطلاعات مورد نياز
5-      شركت در جلسات و دفاع از بودجه مورد درخواست در چارچوب اختيارات
6-      تنظيم بودجه مورد نياز جمعيت استان متناسب با نيازها و فعاليتها و برنامه هاي مدون با مشاركت مسئولين ذيربط
7-      نظارت بر حسن اجراي بودجه مصوب و اهتمام در ارائه راهنمائيهاي لازم و رفع اشكلات احتمالي واحدها
8-      ارزيابي و تحليل مصرف بودجه هاي جاري و تملك و تهيه گزارشات جامع از نتايج و ارائه به مسئولين ذيربط
9-      رسيدگي به اصلاحيه هاي بودجه اي مورد درخواست واحدها و متمم بودجه و تفريغ بودجه و تهيه گزارشات لازم
10- بررسي و تحليل مقابله نامه هاي ، اسناد ، گزارشات با مستندات و مدارك مثبته و رفع اشكالات و مغايرتها
11- كوشش ، بدست آوري ، اطلاع ،آگاهي مستمر و مداوم از اصول و ضوابط و مدل هاي بودجه ريزي
12- بررسي اعتبارات تخصيص يافته و برنامه ريزي در واگذاري اعتبارات به هر يك از حوزه هاي استان و شعب تابعه در چار چوب تخصيص ها
13- نظارت بر مصرف اعتبارات با رعايت اصل صرفه جويي و ثبت و بهنام نگهداري سوابق ضوابط و مقررات
14- همكاري در تشكيل بانكهاي اطلاعاتي مكانيزه از عملكرد بودجه و اعتبارات هر يك از حوزه هاي استاني و شعب در بخش هاي مختلف
15- ارائه راهنمايي هاي لازم به كمك كارشناس تحت نظر براي حسن انجام وظايف محوله
16- تهيه گزارش از نتايج عملكرد و مصرف بودجه اي جاري و تملك دارئيهاي سرمايه اي
17- تدوين و تنظيم موافقتنامه ها و همچنين تنظيم بودجه ساليانه جمعيت استان با توجه به ماده واحده ابلاغي
18- انجام مقدمات امور مربوط به ابلاغ بودجه تفصيلي و جاري ساليانه در چارچوب برنامه و سرفصل هاي مصوب به شعب
19- شركت در دوره هاي آموزشي و اهتمام در ارتقا دانش و مهارتهاي شغلي
20- انجام ساير امور مربوط طبق دستور مقام ما فوق
 
 
  گزارش تصويري  
افتتاح پایگاه امداد و نجات جاده ای خرامه با حضور استاندار فارس و مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان حضور استاندار و مدیر عامل جمعیت هلال احمر فارس در مراسم افتتاحیه نمایشگاه جشنواره خدمت افتتاح پایگاه امداد و نجات بین شهری ستاره دالین  با حضور استاندار فارس و مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سفر نوروزی معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر و مدیرعامل و معاونین جمعیت فارس به شهرستان کازرون (بازدید از پایگاه امداد ونجات بین شهری دشت ارژن- شیراز ) - ‏‎دوم فروردين ٩٧ سفر نوروزی معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر و مدیرعامل و معاونین جمعیت فارس به شهرستان های فسا ، استهبان و نی ریز (بازدید از پست موقت  امداد ونجات بین شهری صیف آباد شیراز ) - ‏‎یکم فروردين ٩٧
کلیه حقوق این سایت متعلق به جمعیت هلال احمر استان فارس می باشد.© 1390-1396