جمعیت هلال احمر استان فارس

 

برای ورود به سایت جدید جمعیت هلال احمر فارس کلیک کنید

 

  مسابقات و آزمون های فرهنگی  
 
  خزانه داري  

 

خزانه داري
خزانه دار و عامل ذيحساب (رئيس امور مالي )(استانهاي درجه يك و دو)
نام و نام خانوادگي :افشين پور               مدرك : ليسانس حسابداري              سابقه : 5 سال
خزانه دار و عامل ذيحساب زير نظر خزانه دار كل و ذيحساب جمعيت انجام وظيفه نموده و عهده دار وظايف زير مي باشد:
-مطالعه و آگاهي كافي از قوانين و مقررات مالي و معاملاتي جمعيت هلال احمر
- برنامه ريزي و نظارت بر حسن انجام عمليات مالي جمعيت استان و شعب مربوطه
- بر آورد بودجه و امكانات مورد نياز جمعيت استان و شعب مربوط و اعلام به مراجع ذيصلاح و پيگيري جهت تامين آن
- برنامه ريزي و نظارت بر درخواست و تخصيص اعتبارات به شعب زير بط و عملكرد آن با توجه به بودجه مصوب
- برنامه ريزي و اهتمام جهت تامين در آمدهاي مورد نياز از منابع ذيربط و ايجاد در آمدهاي جديد براي جمعيت استان و شعب ذيربط بر اساس مقررات
- حصول اطمينان از تامين اعتبارات اسناد هزينه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط
- برنامه ريزي و نظارت بر تهيه و تنظيم دفاتر و بهنگام نگهداري حسابها مطابق آئين نامه هاي مالي و محاسباتي جمعيت
-نظارت بر تنظيم ترازنامه از نتايج عملكرد مالي جمعيت استان و شعب و ارائه به مراجع ذيصلاح
-حصول اطمينان از تامين اعتبارات اسناد هزينه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط
- برنامه ريزي و نظارت بر تهيه و تنظيم دفاتر و بهنگام نگهداري حسابها مطابق آئين نامه هاي مالي و محاسباتي جمعيت
- نظارت بر تنظيم ترازنامه از نتايج عملكرد مالي جمعيت استان و شعب و ارائه به مراجع ذيصلاح
- حصول اطمينان از رسيدگي دقيق و تطبيق اسناد و مدارك هزينه ها با قوانين و مقررات و دستورالعملها
-نظارت بر حسن انجام دريافت و پرداخت ها بر اساس اسناد و مدارك معتبر و نگهداري صحيح وجوه اوراق بهادار
-برنامه ريزي و نظارت بر حسابداري اموال و اجناس و حصول اطمينان از ثبت و نگهداري صحيح اموال جمعيت استان و شعب مطابق مقررات
- امضا اسناد تعهد آور از قبيل چك ، سفته و اوراق بهادار در چارچوب مقررات
- حصول اطمينان از انجام عمليات مالي و نگهداري اسناد حسابها مطابق مقررات و ضوابط جمعيت و پاسخگويي بعنوان عامل ذيحساب
-نظارت بر تهيه گزارشات مالي و دوره اي و موردي از نتايج فعاليتهاي جمعيت استان و ارائه به مراجع ذيصلاح
- مشاركت در تهيه و تدوين آئين نامه ها و دستورالعملهاي مالي براي جمعيت استان و شعب در حدود اختيارات بر اساس مقررات و نظارت بر حسن اجراي آن
-ارزيابي عملكرد كاركنان تحت نظر و ارائه راهنمائيهاي لازم جهت بهبود اقدامات و فعاليتها
- برنامه ريزي و تشويق كاركنان جهت شركت در دوره هاي آموزشي و ارتقا دانش شغلي و مهارتهاي شغلي
- انجام ساير امور محوله در چار چوب
 
كارشناس بودجه و اعتبارات
1-      تلاش در جهت كسب آگاهي كامل از قوانين و مقررات مالي و محاسباتي ، اهداف و خط مشي اجرائي جمعيت
2-      نظارت بر گردآوري آمار و اطلاعات مربوط به نيازها ، درآمدها و عملكرد بودجه استان
3-      برآورد ، تهيه و پيشنهاد بودجه هاي جاري و تملك مورد نياز تحت نظر خزانه دار و عامل ذيحساب و با هماهنگي مسئولين ذيربط و پي گيري جهت تامين آن در چار چوب ضوابط و مقررات
4-      توزيع و تشريح به موقع دستورالعمل بودجه و ارائه راهنمايي هاي لازم مسئولين مالي شعب جهت تكميل اطلاعات مورد نياز
5-      شركت در جلسات و دفاع از بودجه مورد درخواست در چارچوب اختيارات
6-      تنظيم بودجه مورد نياز جمعيت استان متناسب با نيازها و فعاليتها و برنامه هاي مدون با مشاركت مسئولين ذيربط
7-      نظارت بر حسن اجراي بودجه مصوب و اهتمام در ارائه راهنمائيهاي لازم و رفع اشكلات احتمالي واحدها
8-      ارزيابي و تحليل مصرف بودجه هاي جاري و تملك و تهيه گزارشات جامع از نتايج و ارائه به مسئولين ذيربط
9-      رسيدگي به اصلاحيه هاي بودجه اي مورد درخواست واحدها و متمم بودجه و تفريغ بودجه و تهيه گزارشات لازم
10- بررسي و تحليل مقابله نامه هاي ، اسناد ، گزارشات با مستندات و مدارك مثبته و رفع اشكالات و مغايرتها
11- كوشش ، بدست آوري ، اطلاع ،آگاهي مستمر و مداوم از اصول و ضوابط و مدل هاي بودجه ريزي
12- بررسي اعتبارات تخصيص يافته و برنامه ريزي در واگذاري اعتبارات به هر يك از حوزه هاي استان و شعب تابعه در چار چوب تخصيص ها
13- نظارت بر مصرف اعتبارات با رعايت اصل صرفه جويي و ثبت و بهنام نگهداري سوابق ضوابط و مقررات
14- همكاري در تشكيل بانكهاي اطلاعاتي مكانيزه از عملكرد بودجه و اعتبارات هر يك از حوزه هاي استاني و شعب در بخش هاي مختلف
15- ارائه راهنمايي هاي لازم به كمك كارشناس تحت نظر براي حسن انجام وظايف محوله
16- تهيه گزارش از نتايج عملكرد و مصرف بودجه اي جاري و تملك دارئيهاي سرمايه اي
17- تدوين و تنظيم موافقتنامه ها و همچنين تنظيم بودجه ساليانه جمعيت استان با توجه به ماده واحده ابلاغي
18- انجام مقدمات امور مربوط به ابلاغ بودجه تفصيلي و جاري ساليانه در چارچوب برنامه و سرفصل هاي مصوب به شعب
19- شركت در دوره هاي آموزشي و اهتمام در ارتقا دانش و مهارتهاي شغلي
20- انجام ساير امور مربوط طبق دستور مقام ما فوق
 
 
  گزارش تصويري  
هفتمین‌‌ دوره مسابقات آماده دادرسان جمعیت هلال احمر استان فارس با معرفی تیم های برتر در دو گروه پسران و دختران به کار خود پایان داد. هفتمین‌‌ دوره مسابقات آماده دادرسان جمعیت هلال احمر استان فارس با معرفی تیم های برتر در دو گروه پسران و دختران به کار خود پایان داد. آیین تجلیل از داوطلبان فعال در سیل فروردین ماه در جمعیت هلال احمر فارس برگزار شد. حضور امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر لامرد  در مانور دوسالانه طرح اضطراری اداره کل فرودگاه لامرد  سفر یک روزه رئیس جمعیت هلال احمر و رئیس سازمان امداد و نجات به استان فارس جهت افتتاح ساختمان امدادشهری شهرستان ممسنی و پروژه مرکز آموزش تخصصی شعبه اقلید
کلیه حقوق این سایت متعلق به جمعیت هلال احمر استان فارس می باشد.© 1390-1396